1. Ingen Datainnsamling: Denne nettsiden samler ikke inn personlige data automatisk. Vi respekterer ditt privatliv og forplikter oss til å beskytte det.
  2. Kontaktskjema: Når du bruker vårt kontaktskjema, vil vi be om ditt navn og e-postadresse. Denne informasjonen brukes utelukkende for å svare på din henvendelse og vil ikke bli brukt til andre formål. Lagring av Data: Informasjonen du oppgir gjennom kontaktskjemaet lagres kun så lenge det er nødvendig for å håndtere din forespørsel. Etter dette vil dine data bli slettet.
  3. Sikkerhet: Vi tar sikkerheten til dine personlige opplysninger alvorlig og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang og misbruk.
  4. Dine Rettigheter: Du har rett til å be om innsyn i, retting eller sletting av dine personlige data som vi har lagret. Kontakt oss for å utøve disse rettighetene.
  5. Endringer i Personvernerklæringen: Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden. For spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt oss.
  6. Google Analytics uten Cookies: Vår nettside benytter Google Analytics i en form som ikke bruker cookies. Dette betyr at vi ikke lagrer noen data på din enhet for å gjenkjenne deg ved senere besøk.
  7. Datainnsamling og -bruk: Vi samler inn informasjon som brukerinteraksjoner, IP-adresse (anonymisert), besøkstider, og henvisningskilder. Denne innsamlingen gjøres uten å personlig identifisere individuelle brukere.
  8. Formål med Datainnsamlingen: Formålet med å samle inn disse dataene er å forstå brukeratferd, forbedre nettstedet vårt og utarbeide rapporter om nettstedets ytelse.
  9. Brukerens Rettigheter og Valg: Du har rett til å få innsyn i, rette, slette eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. For å utøve disse rettighetene, eller for å opt-out fra Google Analytics sporing, vennligst kontakt oss.
  10. Informasjon om Dataoverføringer: Vær oppmerksom på at innsamlede data kan overføres til tredjeparter og/eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i henhold til gjeldende lovverk.
  11. Kontaktinformasjon: Har du spørsmål om vår bruk av Google Analytics eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på [e-post/kontaktskjema].