bildetekst mangler

Hur fungerar PicoSure®-lasern?

Hur fungerar det i praktiken?

Med denna patenterade teknologi absorberas laserenergin i bläcket eller pigmentet som behandlas, vilket sedan pulveriseras till små partiklar. Beroende på vilken typ av bläck eller pigment som behandlas, transporteras antingen partiklarna med hjälp av kroppens naturliga processer eller skalas av i form av en skorpa efter att det behandlade området har läkt.

Vad är skillnaden mellan PicoSure® och Q-Switch?

Kliniska studier visar att PicoSure®-lasern överträffar de mer traditionella Q-Switch-lasrarna inom ett antal områden. Med hjälp av nanosekundteknologi som ger så kallad “photo thermal action”, tillför Q-Switch-lasern betydande värme till området som ska behandlas och bryter ner bläcket.

Detta beror på att vår laser använder pikosekundteknologi som använder en blandning av “photo thermal action” och “photomechanical action”. Med denna patenterade teknik pulveriseras bläcket till små partiklar. Dessa små partiklar är mycket lättare för cellerna i kroppen att frakta bort. 

Ett vanligt problem är att många som har behandlats med Q-Switch-lasrar inte får bort hela tatueringen eftersom huden slutar svara på behandlingen under tiden. I tekniska termer kallas detta “re-calcitrant tattoos”.

På grund av den höga värmen som tillförs under denna typ av laserbehandling, kan bläcket klumpas i hop och förbli stora partiklar som är svåra för kroppen att frakta bort. Det innebär att det tar längre tid och kräver fler behandlingar för att uppnå ett bra resultat. Värmen sprids i den omgivande vävnaden och ger även en större risk för ärr och ljust pigment i behandlingsområdet.

Med vår laser, som hösten 2015 uppgraderades med en extra våglängd, kan vi erbjuda:

– Bättre borttagning av alla färger, inklusive problemfärger så som grön och blå

– Mer effektiv borttagning, och därmed färre behandlingar

– Mer skonsam borttagning eftersom ingen betydande värme tillförs på pigmentet och den omgivande vävnaden

– Snabbare återhämtning och kortare tid mellan behandlingarna

– Lägre kostnad eftersom du behöver färre behandlingar