Anna före och efter

Innan behandlingen

Efter 1 behandling

 

Efter 3 behandlingar

Efter 4 behandlingar

 

 

Efter 5 behandlingar