Mest erfarenhet med den bästa teknologin

Det kan finnas många anledningar till att vilja ta bort en tatuering eller bleka ned den för att kunna tatuera över en ny. Vi är den enda klinik i Sverige som kan ta bort alla färger. Vi har genomfört flera tusen behandlingar och förmedlar gärna kontakt med referenskunder.

Pris per behandling: 

  • Micro (personlig bedömning gällande strl): SEK 1450:-
  • Liten < 10 cm x 10x cm: SEK 1950:-
  • Medium 11cmx11cm – 15cmx15cm: SEK 2450:-
  • Stor 16cmx16cm – 20cmx20cm: SEK 2950:-

Har du en väldigt liten tatuering kan vi ge dig ett extra bra pris. Vi ger också bra paketerbjudanden om du har fler tatueringar som kan behandlas samtidigt.

Boka här eller få prisförslag»

Den totala kostnaden för att ta bort en tatuering utgörs av priset per behandling samt hur många behandlingar som behövs. Faktorer som avgör detta är tatueringens storlek, vilka färger som använts, vilket typ av bläck, var på kroppen tatueringen sitter, vad för slags hudtyp du har och om det är en professionell eller amatör som gjort tatueringen.

För att ta bort en ”standard” tatuering behövs ofta 6-8 stycken behandlingar.

Köp 5 behandlingar få den 6:e gratis!

Vi erbjuder gratis konsultation där vi testar lasern på ett litet område. Vi kan då se hur din tatuering reagerar på lasern, och kan därefter ge dig ett totalpris för behandlingen.

Du kan också skicka en bild av din tatuering och få ett ungefärligt prisförslag.

Boka här eller få prisförslag»

Resultat

Vi är de enda i Sverige som använder världens mest avancerade laserteknologi PicoSure® – och därmed den enda klinik som kan erbjuda borttagning av alla färger. Kliniska studier har visat att PicoSure-lasern överträffar den traditionella Q-Switch-lasern på många områden.

För dig som kund betyder det:

– Bättre borttagning av alla färger (inklusive traditionellt svåra färger som blå, grön och gul)
– Snabbare borttagning genom färre antal behandlingar
– Skonsammare borttagning eftersom man i motsats till traditionell Q-Switch-teknik inte utsätter pigmentet och det omkringliggande området för någon högre temperatur
– Snabbare återhämtning och kortare tid mellan behandlingarna
– Lägre totalkostnad för kunden eftersom det behövs förre behandlingar

Hos oss spenderar du allt från en tredjedel till hälften av antalet behandlingar som du skulle ha behövt med traditionell Q-Switch (Revlite/Medlite, Trivantage, och andra). 6 veckor mellan varje behandling gör också att den totala behandlingsperioden med PicoSure® blir mycket kortare än med traditionell Q-Switch.

Före och efter avlägsnande av tatueringar i Eraze.

Före och efter avlägsnande av tatueringar i Eraze.

Ett känt problem är att många som behandlats med traditionell Q-Switch-laser inte får bort hela tatueringen eftersom kroppen med tiden slutar att svara på behandlingen. På fackspråk kallas detta ”re-calcitrant tattoos”. På bilden visas en person som behandlats 20 gånger med en Q-Switch-laser utan att ha uppnått önskat resultat, men som fått tatueringen helt borttagen efter att ha blivit efterbehandla med PicoSure®.

Boka tid

Boka här eller få prisförslag »

Resultat

PicosSure® är den största förbättring som gjorts på 20 år på området borttagning av tatueringar. Kliniska studier har visat att den PicoSure-laser som Eraze är ensam om att erbjuda i Skandinavien överträffar de traditionella Q-Switch-lasrarna på en rad områden. För dig som kund innebär detta:

   • Bättre borttagning av alla färger (inklusive traditionellt svåra färger som blå, grön och gul)
   • Snabbare borttagning genom färre behandlingar
   • Skonsammare borttagning eftersom man i motsats till traditionell Q-Switch-teknik inte utsätter pigmentet och det omkringliggande området för någon högre temperatur
   • Snabbare återhämtning och kortare tid mellan behandlingarna
   • Lägre totalkostnad för kunden eftersom det behövs färre behandlingar

Hur många behandlingar som behövs för att ta bort en tatuering beror på flera faktorer:

   • Hur stor tatueringen är
   • Bläckets täthet
   • Vilka färger tatueringen består av
   • Vilken hudtyp du har
   • Om det är en professionell tatuerare eller en amatör som gjort tatueringen

 

Före och efter avlägsnande av tatueringar i Eraze.

Före och efter avlägsnande av tatueringar i Eraze.

Den genomsnittliga behandlingstiden för PicoSure® är 6-8 behandlingar. Normalt gör vi hälften så många behandlingar som det hade behövts med traditionell Q-Switch.

Färre behandlingar innebär att du som kund betalar ett betydligt lägre totalpris hos oss, även om var och en av behandlingarna skulle ha varit dyrare.

Ett känt problem är att många som behandlas med traditionell Q-Switch-laser inte får bort hela tatueringen eftersom kroppen med tiden slutar att svara på behandlingen. På fackspråk kallas detta ”re-calcitrant tattoos”. På bilden visas en person som behandlats 20 gånger med En Q-Switch-laser utan att ha uppnått önskat resultat, men som fått tatueringen helt borttagen efter att ha blivit efterbehandlad med PicoSure®.

Säkerhet

Hos Eraze möter du legitimerad vårdpersonal som har genomgått grundlig utbildning och som dagligen utför behandlingar i våra godkända lokaler. Alla våra rutiner uppfyller säkerhetskraven för kosmetisk behandling med klass 4-laser från bland annat norska strålskyddsmyndigheten.

Vi gör alltid en noggrann bedömning av den aktuella tatueringen innan vi rekommenderar behandling. Vi använder då den internationella normen Kirby Desai Scale som bland annat kategoriserar tatueringar utifrån storlek, färg, hudtyp och bläcktäthet.

Vår välutbildade personal och våra kvalitetssäkrade rutiner gör att vi tillsammans med världens mest effektiva och skonsamma laserteknologi kan garantera att det är tryggt och säkert att ta bort tatueringar hos Eraze.

Pris

Kostnaden för att ta bort en tatuering beror på priset per behandling och hur många behandlingar som behövs.

Priset per behandling beror på hur stor tatueringen är.

Antalet behandlingar avgörs av hur många färger det finns i tatueringen, bläckets täthet, vilken hudtyp man har, hur länge man haft den och om den gjorts av en professionell tatuerare eller en amatör.

PicoSures effektivitet gör att vi normalt bara behöver göra hälften så många behandlingar som det hade behövts med traditionell Q-Switch-laserbehandling. Det innebär att vi på 6-8 behandlingar kan ta bort tatueringar som hade behövt 12-16 behandlingar med Q-Switch.

Färre behandlingar innebär att du som kund betalar ett betydligt lägre totalpris, även om var och en av behandlingarna skulle ha varit dyrare.

Pris per behandling: 

Köp 5 behandlingar få den 6:e gratis!

   • Micro (personlig bedömning gällande strl): SEK 1450:-
   • Liten < 10 cm x 10x cm: SEK 1950:-
   • Medium 11cmx11cm – 15cmx15cm: SEK 2450:-
   • Stor 16cmx16cm – 20cmx20cm: SEK 2950:-

Vid bedömningen av en tatuering använder vi den internationella normen Kirby-Desai Scale som bland annat kategoriserar tatueringar utifrån storlek, färg och bläcktäthet. Vi gör alltid ett test på ett mindre område innan hela tatueringen behandlas för att se hur huden reagerar på behandlingen.

Efter en personlig konsultation i våra lokaler kan vi ge dig ett totalpris på behandlingen innan den påbörjas. Här utför vi även ett test för att bedöma hur behandlingen ska kunna utföras på ett optimalt sätt, samt hur stor den potentiella risken för ärr eller pigmentering är.
Konsultationen är kostnadsfri.

Beställ en personlig konsultation här »

Om du bara vill ha en enklare och till intet förpliktigande bedömning av vad det skulle kosta att ta bort din tatuering hos Eraze kan du skicka in en bild av tatueringen tillsammans med en beskrivning av storleken samt när och hur den gjordes.

Skicka in en bild av din tatuering här »

Om vår metod

Kliniska studier har visat att den PicoSure®-laser som Eraze är ensam om att erbjuda i Sverige överträffar de traditionella Q-Switch-lasrarna på en rad områden. För dig som kund innebär detta:

   • Bättre borttagning av alla färger (inklusive traditionellt svåra färger som blå, grön och gul)
   • Snabbare borttagning, vilket innebär färre behandlingar
   • Skonsammare borttagning eftersom man i motsats till traditionell Q-Switch-teknik inte utsätter pigmentet och det omkringliggande området för någon högre temperatur
   • Snabbare läkning och kortare tid mellan behandlingarna
   • Lägre kostnad för kunden eftersom det behövs färre behandlingar

Den genomsnittliga behandlingstiden för PicoSure® är 6-8 behandlingar. Normalt gör vi hälften så många behandlingar som det hade behövts med traditionell Q-Switch.

Färre behandlingar innebär att du som kund betalar ett betydligt lägre totalpris, även om var och en av behandlingarna skulle ha varit dyrare.

Ett känt problem är att många som behandlas med Q-Switch-laser inte får bort hela tatueringen eftersom kroppen med tiden slutar att svara på behandlingen. På fackspråk kallas detta ”re-calcitrant tattoos”.

En traditionell Q-Switch-laser använder nanosekund-teknologi som ger så kallad ”photo termal action”, där lasern strålar hög värme mot det område som ska behandlas och bryter ner bläcket.

Som man kan se på nedanstående bild är partiklarna fortfarande stora efter behandlingen. Det gör att det tar längre tid och behövs fler behandlingar innan cellerna i kroppen gör sig av med partiklarna. Värmen (illustrerad i rött) sprids till den omkringliggande vävnaden, vilket ökar risken för ärr och ljust pigment i behandlingsområdet.

Laser_illustrasjon_varme

Den PicoSure-laser som Eraze använder utnyttjar picosekund-teknologi som baseras på en kombination av ”photothermal action” och ”photomechanical action”. Med den patenterade teknologin (PressureWave Technology) pulvriseras bläcket i tatueringen till mycket små partiklar som cellerna i kroppen har mycket lättare att göra sig av med jämfört med om behandlingen hade gjorts med traditionell Q-Switch-teknik. Därmed klarar man sig med en tredjedel till hälften så många behandlingar som det skulle behövts med traditionell Q-Switch. PicoSure-lasern tillför dessutom mindre värme till behandlingsområdet (inga röda fält), vilket gör processen mycket mer skonsam. Detta gör att risken för ärr eller ljust pigment i behandlingsområdet minskar till närmast noll.

Vi vill framhålla att vi inte tar bort kosmetiska tatueringar som ögonbryn och ”lip liner”.

Laser_illustrasjon_Pico